Przekaż 1% podatku dla ARwP

Z przyjemnością informujemy, że również w tym roku istnieje możliwość przeznaczenia części płaconego podatku na rzecz rozwoju naszego hobby.
Rozliczając się z fiskusem za 2017 przeznaczmy więc 1% podatku na cele statutowe Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie.
Przekonajmy do tego nasze rodziny i znajomych. Pomóżmy propagować latanie!

ARwP należy bowiem do wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.).
bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html Pozycja 6183.


Niezbędne dane do deklaracji podatkowej, aby „przekierować” 1% podatku z Budżetu Państwa do ARwP:
KRS: 000 029 42 05
(Stowarzyszenie „AEROKLUB REGIONALNY W PIŃCZOWIE”)
Przekazujemy kwotę, która nie może przekroczyć 1% (podatku należnego, wykazanego w stosownej rubryce deklaracji podatkowej za 2017 r., którą wypełniamy).
W rubryce o nazwie: „Cel szczegółowy 1%" wpiszcie swoje preferencje: „Lotniarstwo" lub „Motolotniarstwo" itp. Nie jest to konieczne, ponieważ pozostawienie niewypełnionej rubryki i tak oznacza, że ARwP przeznaczy środki na cele statutowe.
I to właściwie wszystko, ponieważ kolejna rubryka „Wyrażem Zgodę” nie musi być zakreślona (jest to jedynie zgoda na przekazanie przez Urząd Skarbowy do ARwP danych osobowych i kwoty przekazanego podatku).

Poprzednio otrzymane środki zostały zainwestowane w infrastrukturę lotniczą, dzięki czemu stele rośnie bezpieczeństwo i komfort latania w Pińczowie. Pisaliśmy o tym na forum.
Jak zwykle jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w zakresie infrastruktury, i dlatego liczy się każda złotówka z 1%.

Z góry dziękujemy, ARwP