Lądowisko wpisane do Wykazu Lądowisk w ewidencji ULC – aktualizacja 23.03.2016

http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/rejestr-lotnisk-i-ewidencja-ladowisk
http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/wykaz_ladowisk-cyw_wpis_do_ewidencji_23_03_2016.pdf

Lądowisko posiada nawierzchnię trawiastą:

Pas główny 115° – 295° przeznaczony do startów i lądowań dla motolotni, samolotów, wiatrakowców, lotów holowanych lotni za motolotnią lub ULM, oraz lotów holowanych paralotni za wyciągarką stacjonarną – oznaczenie wykładanymi znakami V – loty holowane.
Przylatujący piloci proszeni są o poruszanie się w rejonie lądowiska „z uwagą” ze względu na termiczne loty lotni i paralotni.

Pas 142° – 322° okolicznościowo, dla właściwego kierunku wiatru, używany jest do startów motolotni, motoparalotni oraz jako droga kołowania do hangaru położonego na południowym trawersie progu 295° pasa głównego.

Na szczycie zachodniej ściany hangaru umieszczony jest wiatrowskaz.

Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR):

Lądowisko do wykorzystania przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bezpośrednim dojazdem karetki pogotowia ratunkowego do śmigłowca. Uprasza się o nie zajmowanie lądowiska przez śmigłowce cywilne – do dyspozycji pole wzlotów.

Helipad oznaczony białą literą H w okręgu, nawierzchnia asfaltowa, 15 x 15 m. Uwaga na wał ziemny na kierunku północno-zachodnim.

Współrzędne lądowiska N 50°30’56.57″, E 20°30’13.60″.

Powiadomienie o aktywności lądowiska:

FIS Kraków 119,275 lub Pińczów Radio 122.605.

Info tel. ruch nadlotniskowy: 608 31 28 31 Andrzej

Info tel. loty za wyciągarką: 609 84 55 31 Jarek

Lądowisko dane Aeroklub Regionalny w Pińczowie ARwP